Галерия Хотелс успешно предлага решения за хотелския бизнес в областта маркетинга и от управленско естество, управление на приходите, интернет маркетинг, онлайн резервация и др. Нашата мисия е да ви помогнем да позиционирате своя продукт на пазара чрез разработване на маркетингова стратегия, ценообразуване, позициониране на пазара, рекламни кампании, онлайн резервационни системи и други.

Какво всъщност правим, за да се постигнем резултати, които не са достигани досега? Нашият опит е довел до систематизирането на няколко основни стъпки, които предприемаме. Нашите цели са две - по-голяма печалба на хотела и повече доволни клиенти. Ние гарантираме, че след няколко години резултатите ще са налице.

ГАЛЕРИЯ ХОТЕЛС

Профил на компанията

Гаранции за успех

 • Намаляване на разходите
 • Ние знаем нуждите на пазара
 • GDS-базиран маркетинг
 • Резултати-базирани такса
 • Повишаване нивото на продукта / услугата
 • Допълнителни приходи от услуга
 • Имплементиране на нови технологии
 • Организация и структура вече построена
 • Професионален персонал
 • Качество - професионален екип с опит
 • Оптимизиране на дейностите в организацията Ви, като изнасяте тези, за които не разполагате с достатъчно ресурси или ресурси, които ще Ви струва скъпо
 • Няма нужда да се създадат или поддържат като работни позиции за дейности или проекти, които не са подходящи за Вашата фирма, или които са със сезонен характер
 • Възползвайте се от обучени и опитни служители
 • Ресурси и ноу - хау на компанията аутсорсинг работа за вас
 • Цена - тя е по-ниска и по-стабилна, отколкото разходите за използване на собствените Ви служители
 • Удобство и комфорт - без стрес за решаване на проблеми, работата ще бъде извършена от някой друг
 • Нашите услуги ще Ви предоставят "поглед отвън" и вероятно бързо и лесно ще идентифицираме критичните точки

 

ХОТЕЛИ

manager@galeriahotels.com

www.galeriahotels.com

Всички права запазени

© Галерия Хотелс ООД
2016