Защо ние?

Галерия Хотелс успешно предлага решения за хотелския бизнес от маркетингово и мениджърско естество, в сферата на Hotel management, Revenue management, Internet marketing, Online booking и т.н. Нашата мисия е да Ви помогнем да позиционирате продукта си на пазара, чрез изготвяне на маркетингова стратегия, ценообразуване, предлагане и позициониране на пазара, рекламни кампании, онлайн резервационни системи и др.

Преди всичко, ние вярваме, че истинската промяна е възможна и че утре не трябва да бъде като днес

Галерия хотелс е гаранция за:

  • Качество – за протичането на процеса се грижи професионален екип с опит.
  • Оптимизирате дейностите във Вашата организация, като изнасяте тези, за които не разполагате с достатъчно ресурс или този ресурс Ви струва скъпо.
  • Няма нужда да създавате или подържате работна позиция за дейности или проекти, които са неприсъщи за Вашата компания, или такива, които са със сезонен характер.
  • Възползвате се от квалификацията, опита и знанията на служителите ни.
  • Ресурсите и ноу – хау на аутсорсинг фирмата работят за Вас.
  • Цена – тя е по-ниска и по-стабилна в сравнение с разходите при използване на собствени служители.
  • Удобство (комфорт, спокойствие) – никакъв стрес за решаването на подробности, работата ще бъде извършена от някой друг и при това комплексно.
  • Ползването на нашите услуги би Ви осигурило „поглед отвън” и евентуално лесно и бързо идентифициране на критичните точки и съответните реакции и дейности по отстраняването им.
Управление на хотели

Собственикът на хотел избира външен оператор за управление на обекта, с цел свеждане до минимум на задълженията и отговорностите, произтичащи от собствеността си на един хотел

прочети още
Наем на хотели

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още
Аутсорсинг

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още
Консултиране

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?