профил на компанията

Галерия Хотелс – млада и амбициозна компания за хотелски мениджмънт, която вече постига отлични финансови резултати за своите клиенти. Нашият неопетнен опит до момента показва, че можем да се справим с различен тип и клас хотели – от малки семейни до пет-звездни луксозни хотели. Имаме енергията, страстта, опита и екипа да гарантираме успеха си и рентабилността на поверения ни обект.

Такси базирани само
на реални резултати

Таксите, която Галерия Хотелс получава от собственика на хотела се основава на приходите на хотела и на брутната оперативна печалба

Политика по намаляване
на разходите

Успоредно с нарастващите приходи ние прилагаме нашите най-добри практики за намаляване на разходите, което води съответно до увеличаване на печалбата

Ние познаваме
пазара

Разбиране на нуждите на пазара, чрез извършвани задълбочени качествени и количествени анализи на средата

GDS - базиран
маркетинг

Повече от 10 години успешно сътрудничество с основните GDS компании от цял свят

По-висок клас
продукт и услуги

Реализация на идеи и проекти, които ще дадат допълнителна стойност на продукта на хотела

Допълнителни приходи

Добавянето на допълнителни услуги, които ще придадат добавена стойност на хотела

Отворени към
нови технологии

Ние винаги сме в крак с новите технологии и практики в туристическата индустрия

Организация и структура
вече изградени

Ясна организационна структура, без допълнителни позиции и служители

Професионален
висококвалифициран персонал

Ние можем да осигурим най-добрите хора за позициите в структурата на хотела

Организация и структура
вече изградени

Ясна организационна структура, без допълнителни позиции и служители

Отдадени на работата си

Ние работим 24/7 движени от страстта ни за работа в хотелиерството

Предизвикателствата

Ние приемаме предизвикателствата на бизнеса с отворени обятия

Управление на хотели

Собственикът на хотел избира външен оператор за управление на обекта, с цел свеждане до минимум на задълженията и отговорностите, произтичащи от собствеността си на един хотел

прочети още
Наем на хотели

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още
Аутсорсинг

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още
Консултиране

Оперативния лизинг на хотели, по своята същност е отдаване на хотел под наем, като собственика на хотела се освобождава напълно от всички отговорности и ангажименти във функционирането на хотела

прочети още

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?