Кредитори продават хотели

Летният туристически сезон бе изключително силен. Това отчитат както мениджърите от бранша, така и банкерите им. И хотелиерската индустрия би трябвало да отчита много добри резултати. Само че въпреки добрия общ фон, проблемите явно продължават да съпътстват доста от фирмите, притежаващи хотели. Това се вижда от обявите за публични търгове на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Общо 24 хотела са обявени за публична продан до края на годината. Съвкупно първоначалната им цена е над 50 млн. лева.

Две от продажбите се отличават от останалите. Най-вече с цените, от които ще започне наддаването. Но и не само заради това. Първата е за хотел на столичната ул. „Солунска“, който е собственост на фирма „Кранеа“ ООД. Първоначалната цена, която се иска за него, е близо 20 млн. лева. Частният съдебен изпълнител го е пуснал на търг по искане на кредитора на фирмата – „УниКредит Булбанк“. „Кранеа“ й дължи по договор за кредит 3 млн. лева. От данните се вижда, че като стойност обезпечението покрива многократно взетия заем и дори при евентуално намаляване на продажната цена, което обикновено се случва, ако при първата и при втората продан не се появят кандидат-купувачи, кредиторът все пак ще си събере всички вземания. Що се отнася до самата „Кранеа“ – това е фирма, за която можем да кажем – поне според данните от Търговския регистър, че е част от бизнес групата на Красимир Гергов. Той притежава 25% от дружествените дялове в компанията. Други 25% са собственост на „К Консултинг“ ЕАД, в която – пак според Търговския регистър, Гергов е едноличен собственик. Останалите 50% от „Кранеа“ са на Георги Кирчев, който също е съдружник и собственик в много фирми. И тук не липсва интрига. Пак от Търговския регистър става ясно, че дружествените му дялове в доста от тези компании, като например – „Гранд Инвестмънт“ ООД, „Директ – МХ“ ООД, „Форте 6“ ООД и т.н., са запорирани през лятото на 2016-а от синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка.

Като стана дума за Корпоративна банка – стигаме до втората по големина публична продажба на хотел. Той е във Велико Търново и първоначално обявената за него цена е близо 14.19 млн. лева. Имотът е собственост на „Интерхотели“ АД – компания, в която мажоритарен акционер е фирмата „Генимекс Ойл“. И тя обаче през 2016-а е обявена в несъстоятелност. Хотелът е заложен като обезпечение по заем за 10 млн. евро и при сегашното развитие на събитията банката трудно ще си събере отпуснатия заем дори ако при предстоящата публична продан се намери купувач.

Това са само двете най-големи продажби. Но има куп други хотели от Ихтиман до Приморско, които са предложени на публични търгове по искане на своите кредитори. В повечето случаи те са банки. При това от най-големите в страната ни. Явно бурното строителство на хотели в началото на новото хилядолетие и свързаните с това много на брой и немалки като общ размер кредити още дълго ще тежат на банковите баланси.

Как можем да бъдем полезни?

Свържете се с нас …

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?