company profile

Galeria Hotels – young and ambitious company for hotel management, which has already achieved excellent financial results for its customers. Our unsullied experience to date shows that we can deal with different type and class of hotels – from small family to five star luxury hotels. We have the energy, the passion, experience and staff to ensure the success and profitability of our entrusted object.

Fees based only
on real results

Таксите, която Галерия Хотелс получава от собственика на хотела се основава на приходите на хотела и на брутната оперативна печалба

Decreasing costs
policy

Успоредно с нарастващите приходи ние прилагаме нашите най-добри практики за намаляване на разходите, което води съответно до увеличаване на печалбата

We know
the market

Разбиране на нуждите на пазара, чрез извършвани задълбочени качествени и количествени анализи на средата

GDS based
marketing

Повече от 10 години успешно сътрудничество с основните GDS компании от цял свят

Higher class
services

Реализация на идеи и проекти, които ще дадат допълнителна стойност на продукта на хотела

Extra income

Добавянето на допълнителни услуги, които ще придадат добавена стойност на хотела

Open to new
technologies

Ние винаги сме в крак с новите технологии и практики в туристическата индустрия

Organization and structure
already built

Ясна организационна структура, без допълнителни позиции и служители

Professional highly
qualified staff

Ние можем да осигурим най-добрите хора за позициите в структурата на хотела

Challenges

Ние приемаме предизвикателствата на бизнеса с отворени обятия

Consulting

Galeria Hotels provides consulting services in all departments – sales, marketing, finance and operations, including implementing standards and procedures

read more
Outsourcing

The cheapest and effective way to have your own marketing department is to use the services of Galeria Hotels

read more
Hotel leasing

Leasing of hotels means that the owner of the hotel was completely freed from all responsibilities and commitments in the functioning of the hotel

read more
Hotel Management

The owner of the hotel selects an external company hotel-operator to manage the property, in order to minimize the obligations and responsibilities arising from the ownership of a hotel

read more

Looking for the best solution for your property?