действащи проекти

Аутсорсинг

Най-евтиния и ефективен начин да имате собствен маркетингов отдел е да използвате услугите на Галерия Хотелс. Ние ви предлагаме нашите професионални услуги и сме готови да поемем вашия маркетинг на цена по-ниска от колкото бихте плащали за подобен специалист назначен при вас.

Независимо от местоположението на вашия хотел или офис вие получавате маркетингов офис, който ще се сработи с вашия екип за създаване на маркетинг стратегии. Ще работим за привличане на повече клиенти и съответно за повече приходи, печалби и по-голяма сигурност за туристическия ви бизнес!

Предимства

  • Не плащате заплати и осигуровки за нает персонал
  • Не влагате в техника и оборудване
  • Не влагате в обучения и квалификации
  • Разчитате на професионални услуги по всяко време
  • Получавате регулярно доклади за дейността.

Дейности по аутсорсинг

Изготвя краткосрочна и дългосрочна маркетингова политика на хотела
Популяризира на пазара туристически пакети към индивидуални клиенти и туристически агенции и туроператори
Поддържа контакт с корпоративната публика на хотела и разширява корпоративния сегмент
Оферира конферентни мероприятия към крайни клиенти и посредници
Следи за качеството на предлаганите услуги на клиентите
Проучва мнението на клиентите за обслужването и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости
Създава и поддържа доброто име на хотела
Изготвя рекламните кампании на хотела
Изготвя ежемесечно аналитични справки и доклади за извършените маркетингови дейности

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?