действащи проекти

Консултиране

Галерия хотелс предоставяме консултантски услуги във всички отдели – продажби, маркетинг, финанси, операции, включително и прилагане на стандарти и процедури. Ние можем да осигурим краткосрочни или дългосрочни услуги. Галерия хотелс е специализирана в подпомагането на собствениците или акционерите при оценката на изпълнението на техните хотели и установяване правилната стратегия и план за действие и проследяване.

Предоставяме консултантски услуги във всички сфери на хотелиерството и ресторантьорството:

Първоначално проектиране и предварителен анализ и маркетингов микс
Откриване на хотелския комплекс
Създаване на цялостна концепция за работа на комплекс
Маркетинг и ценова политика на вече функциониращ комплекс
Анализ на силни и слаби страни на не добре функциониращи обекти и предложения за развитието им
Анализ на финансови параметри и идеи за постигане на по-добри резултати
Прилагане и въвеждане на стандарти за работа, включващи и обучение на персонала

Търсите най-доброто решение за вашия хотел?