current projects

Consulting

Galeria Hotels provide consulting services in all departments – sales, marketing, finance, operations, including implementing standards and procedures. We can provide short-term or long-term services. Galeria Hotels specializes in helping owners or shareholders in assessing the performance of their hotels and establishing the right strategy and action plan and follow-up.

We provide consulting services in all areas of hospitality:

Първоначално проектиране и предварителен анализ и маркетингов микс
Откриване на хотелския комплекс
Създаване на цялостна концепция за работа на комплекс
Маркетинг и ценова политика на вече функциониращ комплекс
Анализ на силни и слаби страни на не добре функциониращи обекти и предложения за развитието им
Анализ на финансови параметри и идеи за постигане на по-добри резултати
Прилагане и въвеждане на стандарти за работа, включващи и обучение на персонала

Looking for the best solution for your hotel?